Latince Kısaltmalar – İngilizce Kelimeler


Latince Kısaltmalar – Kelimeler / Latin Abbreviations – Vocabulary

İngilizce kelimeler başlığı altında farklı konular için kelime bilgisini artırmaya yönelik dersler yer almaktadır.
Aşağıda Latince kısaltmalar (Latin abbreviations) ile ilgili hazırladığımız örnekleri bulabilirsiniz.

Latince Kısaltmalar

A.D Anno Domini In the year of our lord İsa’dan sonra
a.m  Ante Meridian  Before midday  Sabah saatleri için kullanılır 
c. / ca. Circa Approximately Yaklaşık olarak
C.V  Curriculum Vitae  Course of Life  Eğitim ve tecrübeyi gösteren belge 
e.g. Exempli gratia For example Örneğin
Et al. Et Alii And others Ve diğerleri
Etc.  Et cetera  And other things  Vesaire, vs. 
i.e.  Id est  In other words / That is  diğer bir değişle, yani 
p.a Per Annum Through the year Yıllık olarak
p.m  Post meridian  After midday  Öğleden sonra 
R.I.P  Requiescat in pace  May he/she rest in peace  Huzur içinde yatsın 
Stat  Statim  Immediately  Acilen, hemen (sağlık alanında) 
PS  Post Scriptum  written after  Not (metin bittikten sonra yazılan not) 
MBBS  Medicinae Baccalaureus, Baccalaureus Chirurgiae  Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery  Tıp Bilimler lisans derecesi 
MD  Medicinae Doctor  Doctor of Medicine  Tıp Doktoru derecesi 
PhD Philosophiae Doctor Doctorate of Philosophy Doktora Derecesi