Latinceden Geçme – İngilizce Kelimeler


Latinceden Geçme – Kelimeler / Latin Words – Vocabulary

İngilizce kelimeler başlığı altında farklı konular için kelime bilgisini artırmaya yönelik dersler yer almaktadır.
Aşağıda Latinceden geçmiş kelimeler (Latin words in English) ile ilgili hazırladığımız örnekleri bulabilirsiniz.
Bu kelimeler olduğu gibi İngilizcede kullanılmaktadır.

a priori öncüllerden sonuç olunan
ad absurdum saçma hale gelinceye kadar
ad hoc bilhassa bunun için
ad infinitum ebediyen
ad nauseam bıktıracak derecede
agnus dei İsa amblemi olarak kullanılan kuzu şekli (Tanrı’nın Kuzusu)
alma mater bitirilen okul
alter ego canciğer dost, ikinci şahsiyet
annus horribilis korkunç yıl
aqua pura saf su
aqua vitae renksiz damıtık içki “hayat suyu”
ars longa, vita brevis sanat uzun, hayat kısa
ave maria  Meryem Ana 
bona fide  içten, hakiki  
carpe diem anı yaşa
caveat emptor sorumluluğun alıcıya ait olması
circa; c. dolaylarında, yaklaşık olarak
cogito ergo sum düşünüyorum, öyleyse varım.
compos mentis aklı başında (genellikle ironi olarak kullanılır)
corpus Christi  İsa’nın bedeni  
de facto fiili, hakikatte
dei gratia  Tanrı’nın izniyle  
e pluribus unum çoktan tek
ergo bundan dolayı
erratum yazım hatası
et cetera; etc vesaire: vs.
et tu, brute sen de mi Brütüs
ex gratia lütuf olarak
ex libris  kitaplığından, kütüphanesinden 
habeas corpus  ihzar emri  
in absentia gıyaben
in camera gizli oturum
in flagrante delicto suçüstü
in loco parentis ebeveyn yerinde
in situ asıl yerinde
in vitro yapay ortamda
inter alia diğerleri arasında
ipso facto  sırf bunun için  
magnum opus şaheser
mea culpa benim hatam
modus operandi (m.o.)  çalışma biçimi, izlenen yöntem 
nolens volens  ister istemez  
opus dei  Tanrı’nın işi 
per başına
per annum; p.a. her yıl için, yıllık
per capita kişi başına
per se kendiliğinden
persona non grata istenmeyen kişi
post partum doğum sonrası
post-mortem otopsi
praemonitus, praemunitus haberdar olan halt etmez
prima facie ilk bakışta
pro bono ücretsiz, kamu yararına
pro rata  oranlı  
quid pro quo bedel, verilen bir şeye karşılık
quo vadis?  nereye gidiyorsun?  
re tekrar
rigor mortis  öldükten sonra vücudun katılaşması  
semper fidelis daima sadık
sine qua non vazgeçilmez koşul
status quo  var olan durum 
tempus fugit zaman uçar gider
terra firma  kara, sağlam yer 
urbi et orbi  şehre (Roma) ve tüm dünyaya  
veni vidi vici geldim gördüm yendim
verbatim kelimesi kelimesine
versus; vs. karşı
vice versa tersine, tam tersi
vivat regina kraliçe çok yaşa
vox populi halkın sesi,  kamuoyu