Laugh and the world laughs with you, weep and you weep alone


İngilizce : Laugh and the world laughs with you, weep and you weep alone

Türkçe : İyi günde herkes yanında olur ama kötü günde yanında kimse kalmaz

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.