Laugh and the world laughs with you, weep and you weep alone


İngilizce : Laugh and the world laughs with you, weep and you weep alone

Türkçe : İyi günde herkes yanında olur ama kötü günde yanında kimse kalmaz