May Olumlu, Olumsuz ve Soru Cümleleri


İhtimal belirtirken kullanılır.

May Olumlu cümleler:

It may rain.

( Yağmur yağabilir.)

I may go out in the evening.

( Akşam dışarı çıkabilirim. )

She may visit us.

( O bizi ziyaret edebilir.)

He may read a book.

( O kitap okuyabilir.)

May Olumsuz cümleler:

We may not come to you.

( Size gelemeyiz.)

They may not go shopping.

( Alışverişe gidemezler.)

It may not snow.

( Kar yağmayabilir.)

She may not go to Ankara.

( Ankara’ya gitmeyebilir.)

May Soru cümleleri:

Where may you go? I may go to the theatre.

( Nereye gidebilirsin? Tiyatroya gidebilirim.)

May they go shopping? Yes, they may.

( Alışverişe gidebilirler mi ? Evet gidebilirler.)

Who may you  go with shopping? With Ayşe.

(Kiminle alışverişe gidebilirsin? Ayşe’yle.)

 

İzinlerde ya da yasaklarda kullanılır.

May I come into the class? Yes, you may.

( Sınıfa girebilir miyim? Evet girebilirsin.)

May I answer the question? No, you may not.

( Soruya cevap verebilir miyim? Hayır veremezsin.)

May I use your dictionary? Yes, you may.

( Sözlüğünü kullanabilir miyim? Evet kullanabilirsin.)

You may write down the blackboard.

( Tahtayı deftere yazabilirsiniz.)

You may not stay here more than five minutes.

( Beş dakikadan fazla kalamazsınız.)

You may give me your notebook.

(Defterini bana verebilirsin.)