Mesleki İngilizce; Ticaret Hukuku


Bu video ticari davalar ve ticaret hukuku terimleri hakkındadır. Videoda bu terimler İngilizce olarak açıklanıp örnek cümleler içinde kullanılmıştır. Açıklamalar ve örnek cümleler ekranda görülmektedir. Video B2 ve üzerindeki seviyeler için uygundur.