Mesleki İngilizce; Ürün Tanıtımı


Bu videoda bir ürünü tanıtırken “good, well, nice” gibi sıfat ve zarflar yerine kullanılabilecek daha güçlü sıfat ve zarflar ve bunların anlamları öğretilmektedir. Video B1 ve üzeri seviyeler için uygundur.