Might Have V3 Konu Anlatımı


Might Have V3 Konu Anlatımı

 

Might have V3, geçmişle ilgili ihtimal belirtir.

 

They didn’t answer . They might have gone out. Or they might have gone to bed.

(Cevap vermediler. Dışarı çıkmış olabilirler. Veya yatmış olabilirler)

 

My father might have forgotten my birthday.

(Babam doğum günümü unutmuş olabilir)

 

I’m not sure, but they mightn’t have seen us.

(Emin değilim ama bizi görmemiş olabilirler)

 

Might have V3, geçmişte olabilirdi (ama olmadı) anlamında kullanılabilir.

 

Why did you climb that tree? You might have fallen down.

(Neden şu ağaca tırmandın? Düşebilirdin)

 

“I held a snake yesterday at the zoo.” “Are you crazy? It might have bitten you. You might have died.”

(Dün hayvanat bahçesinde bir yılanı tuttum. Deli misin? Seni sokabilirdi. Ölebilirdin)