Might Olumlu, Olumsuz ve Soru Cümleleri


Küçük oranda olasılık belirtmek için kullanılır.

Might Olumlu cümleler:

I might  go to İstanbul on holiday.

(Tatilde İstanbul’a gidebilirim.)

They might marry this summer.

( Bu yaz evlenebilirler. )

She might make a surprise.

( sürpriz yapabilir.)

We might spend our holiday in Gaziantep.

( Tatilimizi Gaziantep’te geçirebiliriz.)

Might Olumsuz cümleler:

We might not study German.

( Almanca çalışmayabiliriz.)

They might not go on holiday this summer.

( Bu yaz tatile gitmeyebilirler.)

He might not become an engineer.

( Mühendis olmayabilir.)

We might not stay for three weeks.

( Üç hafta kalmayabiliriz.)

Might Soru cümleleri:

Might they visit you? Yes, sure.

( Sizi ziyaret edebilirler mi? Evet edebilirler.)

Where might we go for a picnic? We might go to Dülük Baba.

( Pikniğe nereye gidebiliriz? Dülük babaya gidebiliriz.)

Might she call you ? No, not a good idea.

( O seni arayabilir mi ? Hayır iyi fikir değil).

Might they  watch the film? Yes, of course they may.

(Filmi izleyebilirler mi ? Evet izleyebilirler.)