Mişli Geçmiş Zaman – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Mişli Geçmiş Zaman – Dilbilgisi Terimleri / Past Perfect Tense – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda mişli geçmiş zaman (past perfect tense) ile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Bir eylemin başka bir eylem başlamadan önce bittiğini vurgulamak için kullanılan ‘past perfect tense’ yani mişli geçmiş zaman ile ilgili örnekler aşağıda verilmiştir.

Bu örneklerde past perfect tense yapısı koyu ile yazılarak belirtilmiştir, inceleyiniz.

Jack had called the police before he investigated the noise in the backyard.
Jack arka bahçeden gelen seslere bakmadan önce polisi aramış.
First: Jack called the police. Next: He investigated the backyard.
İlk önce Jack polisi arıyor daha sonra seslerin kaynağını aramaya arka bahçeye gidiyor.

I had seen similar architecture before I went to Barcelona.
Barselona’ya gitmeden önce buna benzer mimari görmüştüm.
First: I saw similar architecture. Next: I went to Barcelona
İlk önce buna benzer mimari gördüm daha sonra Barselona’ya giderek tekrar gördüm.

Jen had taken the exam before all the exams were delayed due to the incident.
Olaylar yüzünden sınavların ertelenmesinden önce Jen sınavlarını vermiş.
First: Jen took the exam. Next: all the exams were delayed
İlk önce Jen sınavlarına giriyor daha sonra sınavlar erteleniyor

Yukarıdaki örnekleri kullanarak olumsuz yapıya bir göz atalım:

Jack had not called the police before he investigated the noise in the backyard.
Jack arka bahçeden gelen seslere bakmadan önce polisi aramamış.

I had never seen such an architecture before I went to Barcelona.
Barselona’ya gitmeden önce hiç böyle bir mimari görmemiştim.

Jen had not taken the exam before all the exams were delayed due to the incident.
Olaylar yüzünden sınavların ertelenmesinden önce Jen sınavlarını vermemiş.

Yukarıdaki örnekleri kullanarak soru yapısına bir göz atalım:

Have you ever seen such an architecture before you visited Barcelona?
Barselona’yı gezmeden önce hiç böyle bir mimariyle karşılaşmış mıydın?

Had Jack called the police before he investigated the noise in the backyard?
Jack arka bahçeden gelen seslere bakmadan önce polisi aramış mı?

Mişli Geçmiş Zamanın Yapılışı – Forming the Past Perfect Tense

Aşağıda bu zamanın anlaşılmasına yardımcı bir çizim yer almaktadır, inceleyiniz.

past_perfect_tense

Kısaltma Kullanımı – Using Contractions

Özellikle konuşma ve resmi olmayan yazılarda bu zamana ilişkin kısaltmaları bilmek yararınıza olacaktır.

I had

Yerine

I’d

You had

You’d

He had

He’d

She had

She’d

It had

It’d

We had

We’d

They had

They’d

Olumsuz yapılarda ise genellikle had not yerine hadn’t kullanıldığı görülebilir.

Diğer Geçmiş Zamanlar
Dört geçmiş zamandan biri olan mişli geçmiş zaman dışında aşağıdaki tabloda verilen zamanlar vardır.

Dört Geçmiş Zaman

Örnekler

simple past tense

I fell

past progressive tense

I was falling

past perfect tense

I had fallen

past perfect progressive tense

I had been falling