Mixed Conditionals Konu Anlatımı


MIXED CONDITIONALS

Bazı durumlarda if –cümleleri standard if ifadelerine uymaz. Bunlar bir tipteki if-cümleciğiyle diğerinin ana cümleciğini birleştirerek  if  ifadeleri yapılabilir.

 

  1. a) If cümlesi geçmiş hakkında, ana cümleciği şimdi hakkında varsayım olan mixed type, if cümleçiği type-3, ana cümleciği type 2 olanıdır.

 

 

If+ (had + V3),  (would + V1)

If she hadn’t missed the bus, she would be here now.

(Otobüsü kaçırmış olmasaydı, şimdi burada olurdu)

If you had been careful yesterday, you wouldn’t be in hospital today.

(Dün daha dikkatli olmuş olsaydın bugün hastanede olmazdın)

 

  1. b) If cümleciği şimdi hakkında, ana cümleciği geçmiş hakkında varsayım olanı type 2 ve type 3 birleşimidir.

 

If+ (past simple),  (would + have + V3)

 

If he didn’t really love you, he wouldn’t have bought this ring for you.

(Seni gerçekten sevmeseydi, sana bu yüzüğü almış olmazdı)

 

 

  1. c) If clause varsayım anlamı olmadan gerçek anlamda kullanılabilir. Bu durumda if cümleleri standard type’lara uymaz.

If you went swimming this morning, you can’t go swimming again tomorrow.

(Bu sabah yüzmeye gittiysen yarın tekrar gidemezsin)

If you will leave tomorrow, why did you buy so much food?

(Eğer yarın ayrılacaksan niye bu kadar çok yiyecek aldın?)