Modal Verbs Konu Anlatımı


Modal Verbs Konu Anlatımı

İngilizce’de “modal” denilen kip belirteçleri, can, could, must, may, might, should, ought to, need, will, would, shall kelimeleri olup önüne geldikleri fiile yapabilirlik, zorunluluk, ihtimal gibi anlam yükleyen yardımcı fiillerdir.

Bunların normal bir cümledeki sırası, özne + modal + fiil + varsa (fiilin nesnesi ve zarf kelimeleri) şeklindedir.

 I can speak English.

(İngilizce konuşabilirim)

You must close the window.

(Pencereyi kapatmalısın)

Olumsuz ifadelerde modal’dan sonra not kullanılır.

I can’t speak French.

(Fransızca konuşamam)

The children shouldn’t play in the snow.

(Çocuklar karda oynamamalılar)

Sorularda modallar öznelerden önce kullanılır.

Can you speak Chinese?

(Çince konuşabilir misin?)

Must I apologise to the teacher?

(Öğretmenden özür dilemeli miyim?)

Tüm modallardan sonra fiil hiç takı almadan yalın halde gelmelidir.

You must go .            (doğru kullanım)

You must to go.          (yanlış kullanım)

You must going .        (yanlış kullanım)

Ayrıca modal yardımcı fiiller gibi kip belirten yapılar vardır. Be supposed to, have to, be able to, be allowed to gibi. Bunlar da modal başlığı altında incelenir. 

Modal verbs konu anlatımını kısaca izah etmeye çalıştık umarız başarılı olmuşuzdur.

Modal verbs testi için buraya tıklayın