Months, Seasons – İngilizce Aylar, Mevsimler Testi


Months, Seasons – İngilizce Aylar, Mevsimler Testi

  1. January - ………….- March
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  1. September-………………-November
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  1. June­– ………………– ……………..
Yukaridaki boşluklara sırayla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

  1. January is in the ……………..

  1. Spring months are ……………, ……………… and …………………
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  1. Autumn months are ……………, ……………….. and ………………….
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  1. Mother’s Day is in ………………………
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  1. Father’s Day is in …………………

  1. My birthday is in the winter. It is in ……………………………
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelemez?

  1. My birthday is in the autumn. It is in ……………………
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelemez?