Must Have+v3 Olumlu, Olumsuz ve Soru Cümleleri


Geçmişle ilgili kuvvetli bir tahminde bulunurken bu yapı kullanılır.

Must Have+v3 Olumlu cümleler:

I called the Browns yesterday evening. They didn’t answer. They must have gone out.

( Dün akşam Browns ailesini aradım. Açmadılar dışarı çıkmış olmalılar.)

I saw Ayşegül yesterday. She had bags in her hand. She must have done shopping.

( Dün Ayşegül’ü gördüm. Elinde torbalar vardı. Alışveriş yapmış olmalı.)

Last weekend the electricity went off. They must have stayed in the dark until late hours.

( Geçen haftasonu elektrikler kesildi. Onlar geç saate kadar karanlıkta kalmış olmalı.)

Ali hasn’t come yet. He must have been late for the meeting.

( Ali hala gelmedi .Toplantıya geç kalmış olmalı.)

She must have seen you. She is so angry.

( O çok sinirli. Sizi görmüş olmalı.)

Must Have+v3 Olumsuz cümleler: (Must olumsuz ve sorularda kullanılmaz. Onun yerine can ve ya could kullanılır)

They can’t have been out yesterday. We were with them in their home.

( Dün onlar dışarıda olmuş olamazlar. Onların evinde beraberdik.)

She can’t   have eaten the cake. It was in the dustbin.

( O keki yemiş olamaz. Kek çöpteydi.)

We can’t   have been late. The meeting was going to start at 10.

(Toplantıya geç kalmış olamayız. Toplantı saat 10 da başlayacaktı.)

You can’t   have done such a silly thing.

( Böyle saçma bir şeyi yapmış olamazsın.)

Must Have+v3 Soru Cümleleri:

Could they have been out yesterday? No, they can’t have.

( Onlar dışarıda olmuş olabilirlermi? Hayır olmuş olamazlar.)

Can she have returned from ıtaly? Yes, she must have.

( O italya’dan dönmüş olabilir mi? Evet olabilir.)

What could you have done to get 90 points from the exam ? You must have studied hard.

( Sınavdan 90 almak için ne yapmış olmalısın? Sıkı ders çalışmış olmalısın.)

What time can you have woken up in the morning? At 6 o’clock.

( Sabah saat kaçta kalkmış olmalısın? Saat 6 da )