Must Olumlu, Olumsuz ve Soru Cümleleri


Gereklilik kipidir. Zorunluluk bildirir. –Meli, -malı olarak Türkçeye çevrilir.

I must study hard.

(Çok sıkı çalışmalıyım.)

They must lock the door when they are out.

( Dışarıdayken kapıyı kilitlemeliler.)

She must see the doctor when she is ill.

( Hastayken doktora gitmeli.)

He mustn’t drink cold water when he has sore throat.

( Boğazı ağrırken soğuk su içmemeli.)

What must I do when I have a headache? You must take an aspirin.

( Başım ağrırken ne yapmalıyım. Aspirin içmelisin.)

Must they play football? Yes, they must.

( Futbol oynamalılar mı? Evet oynamalılar.)

Teachers must teach properly.

( Öğretmenler düzgün şekilde öğretmeli.)

 

Kuvvetli tahminlerde kullanılır.

This car is BMW. It must be very expensive.

( Bu araba BMW. Çok pahalı olmalı.)

You work late. You must be tired.

( Geç saatlere kadar çalıştın. Yorgun olmalısın.)

The door is ringing. It must be Kate.

( Kapı çalıyor. Kate olmalı.)

They aren’t answering the phone. They must be out.

( Telefona cevap vermiyorlar. Dışarıda olmalılar.)

 

Mustn’t bize yasaklardan bahseder.

You mustn’t play with a knife.

(Bıçakla oynamamalısın.)

Children mustn’t carry matches.

( Çocuklar kibrit taşımamalı.)

Teachers musn’t beat students.

( Öğretmenler öğrencileri dövmemeli.)

You mustn’t eat too much sweet.

( Çok aşırı şeker yememelisin.)