My Hands (Ellerim) İngilizce Hikaye


Kristi had awakened from her sleep. She went to the bathroom to brush her teeth.

(Kristi uykudan uyanmıştı. Dişlerini fırçalamak için tuvalete gitti.)

She washed her face to open her eyes, and she wiped it dry.

(Gözlerini açmak için yüzünü yıkadı ve kuruttu.)

 

As she began to reach for the toothpaste, she noticed her hands were a lot bigger.

(Diş macununa ulaşmaya çalıştığında, ellerinin daha büyük olduğunu fark etti.)

 

Kristi wondered what happened to her tiny hands, for she had gone to sleep and it was small, but now they are big.

(Kristi, minik ellerine ne olduğunu merak etti, çünkü uykuya dalmıştı ve küçüktü, ama şimdi büyükler.)

 

She ran out ofthe bathroom and into her parents’ room.

(Banyo dışına çıktı ve anne ve babasının odasına gitti.)

She yelled out loud. “MY HANDS,” said Kristi.

(Yüksek sesle bağırdı.  Ellerim, dedi Kristi.)

Her mom asked her what was wrong with them, and Kristi told her how they had grown.

(Annesi neyin ters gittiğini sordu ve Kristi ona nasıl büyüdüğünü anlattı.)

 

The dad laughed and sat Kristi on the bed.

(Babası güldü ve Kristi’yi yatağa oturdu.)

He told her that she was growing up, and this meant she was a big girl.

(Ona büyüdüğünü söylediler ve bu onun onun büyük bir kızı olduğu anlamına geldiğini belirttiler.)

Hearing this, Kristi smiled. She went back to the bathroom to brush her teeth.

(Bunu duyan Kristi gülümsedi. Dişlerini fırçalamak için tuvalete geri döndü.)

 

She looked at her hands. Then she picked the toothbrush up to brush her teeth.

(Ellerine baktı. Sonra dişlerini fırçalamak için diş fırçasını aldı.)