Nature – İngilizce Doğa Quiz


Nature – İngilizce Doğa Quiz

  1. ………………. is green

  1. ………………….. are colorful

  1. ……………….. is high

  1. ………………….. have leaves

  1. …………………………… is blue
Yukarıdaki boşluk aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanamaz?

  1. ………………….. is colorful

  1. There are a lot of trees in the …………………..

  1. There are a lot of fish in the ……………………

  1. We see ………………. as yellow

  1. There are a lot of ……………… in the sky 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.