Nesne – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Nesne – Dilbilgisi Terimleri / Object – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda nesne (objectile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

İngilizce bir cümlede fiilden ya da edattan etkilenen öğeye nesne denir. İngilizcede üç çeşit nesne vardır. Bunlar:

Direct Object – Dolaysız Nesne
Indirect Object – Dolaylı Nesne
bu iki ana gruba ek olarak ‘edat nesne’ olarak bir üçüncüyü ekleyebiliriz.

Dolaysız Nesneye Örnekler – Examples of Direct Object
İngilizcede cümlenin eylemine direk olarak konu olan nesnelere dolaysız nesne yani ‘direct object’ denir. Dolaysız nesneyi fiile “what? -neyi?’ ya da ‘whom? – kimi?” sorularını sorarak bulabiliriz.

Could you pass the salt please?Tuzu uzatabilir misiniz acaba?
Pass what?Neyi uzatır mısınız?
The SaltTuzu = dolaysız nesne

Dolaysız nesne ile ilgili daha ayrıntılı konu anlatımı ve örnekler için tıklayınız

Dolaylı Nesneye Örnekler – Examples of Indirect Object

Dolaylı nesnenin alıcısı konumundaki öğeye dolaylı nesne denir. İngilizce bir cümlede dolaylı tümleç vardır diyebilmemiz için o cümledeki fiilin etki ettiği bir nesnenin bir alıcısı olması gerekir. Dolaylı nesneyi fiile “what? -neye?’ ya da ‘who? – kime?” sorularını sorarak bulabiliriz.

Could you pass Lucas the salt please?Tuzu Lucas’a uzatabilir misiniz acaba?
Pass what?Neyi uzatır mısınız?
The SaltTuzu. (dolaysız nesne)
Who (or what) received the salt?Tuzu alan kimdir (ya da nedir?)
Lucas = dolaylı nesne

Dolaysız nesne ile ilgili daha ayrıntılı konu anlatımı ve örnekler için tıklayınız

Edat Nesnesine Örnekler – Examples of Object of a Preposition

Bir edattan sonar gelen isim ya da zamir ‘object of a preposition’ yani edat nesnesi olarak bilinir. Aşağıdaki örneklerde edat nesneleri koyu ile yazılarak belirtilmiştir.

I live near London.
Londra yakınlarında yaşıyorum.

He lives with me.
Benimle yaşıyor.

Come with me.
Benimle gel.

You want me to see whom?
Kimi görmemi istiyorsun?