Niteleyiciler – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Niteleyiciler – Dilbilgisi Terimleri / Modifiers – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda niteleyiciler (modifiersile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Bir kelime, ifade ya da cümleyi niteleyip bir sıfat ya da zarf gibi davranarak o yapıyı tarif eden ve anlamını özelleştiren kelimelere ‘modifier’ yani niteleyici denir.

Niteleyicilere Örnekler – Examples of Modifiers

Daha önce de belirttiğimiz gibi niteleyiciler sıfat ya da zarf olabilirler.

Sıfat Olarak Niteleyiciler – Modifiers As Adjectives

Niteleyici bir sıfat olduğunda bir isim ya da zamiri niteler. Aşağıdaki örnek cümleler sıfat olan niteleyiciler koyu, niteledikleri kelimeler ise eğik yazılarak belirtilmiştir.

Paul caught a small sardine.
Paul küçük bir sardalye yakaladı.
(Bu örnekte sıfat olan ‘small’ isim olan ‘sardine’ kelimesini nitelemektedir.)

Paul caught a small sardine.
Paul küçük bir sardalye yakaladı.
(Bu örnekte sıfat olan ‘a’ isim olan ‘sardine’ kelimesini nitelemektedir. Tanımlıklar ‘a, an’ ve ‘the’ kelimelerinin de birer sıfat olduğunu unutmayın.)

Paul caught another one.
Paul bir tane daha yakaladı.
(Bu örnekte sıfat olan ‘another’ zamir olan ‘one’ kelimesini nitelemektedir.)

Zarf Olarak Niteleyiciler – Modifiers As Adverbs

Niteleyici bir zarf olduğunda bir fiili, bir sıfatı ya da başka bir zarfı niteler. Aşağıdaki örnek cümleler zarf olan niteleyiciler koyu, niteledikleri kelimeler ise eğik yazılarak belirtilmiştir.

Paul accidentally caught a small frog.
Paul yanlışlıkla küçük bir kurbağa yakaladı.
(Bu örnekte zarf olan ‘accidentally’ fiil olan ‘caught’ kelimesini nitelemektedir.)

Paul caught an incredibly small sardine.
Paul çok küçük bir sardalye yakaladı.
(Bu örnekte zarf olan ‘incredibly’ sıfat olan ‘small’ kelimesini nitelemektedir.)

Paul supposedly accidentally caught a small frog.
Paul sözde yanlışlıkla küçük bir kurbağa yakaladı.
(Bu örnekte zarf olan ‘supposedly’ başka bir zarf olan ‘accidentally’ kelimesini nitelemektedir.)

Cümle ya da İfadeler Niteleyici Olabilirler – A Modifier Can Be a Phrase or a Clause

Cümle ya da ifadelerin de sıfat ve zarf görevinde olabileceğini unutmamak gerekir. Aşağıdaki örneklerde bu durumu görebiliriz.

Paul caught a sardine smaller than his hand. (Adjective phrase)
Paul elinden küçük bir sardalye yakaladı.
(Koyu yazılmış kısım ‘sardine’ ismini bir sıfat gibi nitelemektedir.)

Paul caught a sardine of tiny proportions. (Prepositional phrase)
Paul küçük küçük sardalyeler yakaladı.
(Koyu yazılmış kısım ‘sardine’ ismini bir sıfat gibi nitelemektedir.)

Paul caught a sardine which was bigger than his hand. (Adjective clause)
Paul elinden büyük bir sardalye yakaladı.
(Koyu yazılmış kısım ‘sardine’ ismini bir sıfat gibi nitelemektedir.)

When alone, Paul tried to catch sardine. (Adverbial phrase)
Paul tek başına sardalye yakalamaya çalıştı.
(Koyu yazılmış kısım ‘tried’ fiilini bir zarf gibi nitelemektedir.)

When I left him alone, Paul set up his rod to catch sardine.
Paul’ü yalnız bıraktığımda sardalye yakalamak için oltasını hazırladı.
(Koyu yazılmış kısım ‘set up’ fiilini bir zarf gibi nitelemektedir.)