Object Pronouns (Nesne zamirleri)


OBJECT PRONOUNS

(Nesne zamirleri)

Özne zamirlerine karşılık gelen nesne zamirleri (object pronouns) tabloda gösterilmiştir.

 

Subject pronoun          Object pronoun

 

I                                              me

you                                         you

he                                           him

she                                         her

it                                            it

we                                          us

you                                         you

they                                        them

 

Object pronouns (nesne şahıs zamirleri) cümlede fiillerin ve edatların (with, at, of, about, to, without gibi) nesnesi olarak kullanılır.

 

Verb+ object pronoun

 

Mary is my sister. I like her very much.

(Mary benim kız kardeşim. Onu çok severim)

Where’s Tom? I can’t see him here.

(Tom nerede? Onu burada göremiyorum)

Do you love me?

(Beni seviyor musun?)

I saw you in Paris.

(Seni Paris’te gördüm)

New Star Wars film is boring. I didn’t like it.

(Yeni Star Wars filmi sıkıcı. Onu sevmedim)

 

Proposition + object pronoun

These are my paintings. What do you think of them?

(Bunlar benim tablolarım. Onlar hakkında ne düşünüyorsun?)

Sally is late. I’m very angry with her.

(Sally geç kaldı. Ona kızgınım)

You must come with us.

(Bizimle gelmelisin)

Look at me.

(Bana bak)

Your father is right. Listen to him.

(Baban haklı. Onu dinle)

 

Cümlede tek başına ve sıfatlardan sonra da nesne zamirleri kullanılır.

 

‘Who is hungry?’ ‘Me.’

(Kim aç? Ben.)

Happy him.

(Ne mutlu ona)