Olumlu Kısaltmalar – Positive Contractions


İngilizce kısaltmaların bu konusunda “positive contractions” yani olumlu kısaltmaları ele alacağız.

Olumlu kısaltmalarda dikkat edilmesi gereken en önemli şey, bazı kısaltmaların birden fazla anlama gelebileceğidir.
Örneğin; “she’d kısaltması she had ya da she would anlamına gelebilir. Hangisi olduğuna cümlenin kalanına bakılarak karar verilir.

Aşağıda İngilizcedeki olumlu kısaltmaların bir listesi verilmiştir.

Kısaltması

Asıl Yazımı

I’m I am
I’ve I have
I’ll I will / I shall
I’d I would / I should / I had
you’re you are
you’ve you have
you’ll you will
you’d you had / you would
he’s he has/he is
he’ll he will
he’d he had/he would
she’s she has / she is
she’ll she will
she’d she had / she would
it’s it has/it is
it’ll it will
we’re we are
we’ve we have
we’ll we will
we’d we had / we would
they’re they are
they’ve they have
they’ll they will
they’d they had / they would

Olumlu kısaltmalar ile ilgili İngilizce Cümleler ve Türkçeleri

 I’ve got nothing to say anymore.
Artık söyleyecek bir şeyim yok.

You’ll regret it.
Pişman olursun.

No one thought she’d get the job.
Kimse işi alabileceğini düşünmemişti.