On ve Katları – İngilizce Kelimeler


On ve Katları – Kelimeler / Place Value  – Vocabulary

İngilizce kelimeler başlığı altında farklı konular için kelime bilgisini artırmaya yönelik dersler yer almaktadır.
Aşağıda on ve katı sayılar (place value) ile ilgili hazırladığımız örnekleri bulabilirsiniz.

Aşağıda basamakların yer aldığı bir tablo ve Türkçe karşılıkları yer almaktadır, inceleyiniz.

Sayı

Karşılığı

Basamağı

1 one bir   ones birler
10 ten on   tens onlar
100 one hundred yüz   hundreds yüzler
1,000 one thousand bin   thousands binler
10,000 ten thousand on bin   ten thousands on binler
100,000 hundred thousand yüz bin   hundred thousands yüz binler
1,000,000 one million bir milyon   millions milyonlar
10,000,000 ten million on milyon   ten millions on milyonlar
100,000,000 hundred million yüz milyon   hundred millions yüz milyonlar
1,000,000,000 one billion / milliard bir milyar   billions (Avrupa’da milliard) milyarlar
1,000,000,000,000 one trillion / billion bir trilyon   trillions (Avrupa’da billion) trilyonlar