Önekler – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Önekler – Dilbilgisi Terimleri / Prefixes – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda önekler (prefixesile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Bir kelimenin önüne eklenerek anlamını değiştiren eklere prefixes yani önekler denir. Ekler, bu konumuzda ele alacağımız önekler ve kelimenin sonuna gelerek anlamını değiştiren sonekler olmak üzere ikiye ayrılır.

Öneklere Örnekler – Examples of Prefixes

Ultravioletmorötesi
(Bu örnekteki önek ‘ultra’dır.)

Unacceptablekabul edilemez
(Bu örnekteki önek ‘un’dur.)

Counter-attackkarşı saldırı
(Bu örnekteki önek ‘counter’dir.)

İngilizce öneklerden en çok karşımıza çıkabilecek olanları ‘dis-, re-, in-‘ ve ‘un-‘dur. Aşağıda diğer yaygın kullanılan öneklerin, anlamlarının ve örneklerinin yer aldığı bir tabloya yer verilmiştir, inceleyiniz.

Önek

Anlamı

Örneği

a-, an-

Bir şey olmadan, -siz, -sız, -süz

amoral, atypical

ante-

Önce

antecedent, antenatal

anti-

Karşı

anti-establishment

auto-

Kendi kendine

autopilot

circum-

Etrafında

circumvent

co-

İle, birlikte

co-conspirator, co-pilot

com-, con-

İle, birlikte

companion, contact

contra-

Karşı

contradiction

de-

Tersi, zıttı

delist, devalue

dis-

Tersi, zıttı

disappear

en-

Eklemek, içine

enclose, envelop

ex-

Dışarı, çıkarmak

extract, ex-governor

extra-

Öte, daha fazlası

extracurricular

hetero-

Farklı

heterosexual

homo-

Aynı

homonym, homophone

hyper-

Fazla, daha

hyperactive

il-, im-, in-, ir-

Değil, bir şey olmadan, -siz, -sız,

illegal, impractical, inconsiderate, irresponsible

in-

İçine

insert

inter-

Arası

internet, intersection,

intra-

Arası

intranet, intravenous

macro-

Büyük

macronutrients

micro-

Küçük

microscope

mono-

Tek

monocle

non-

Değil, bir şey olmadan, -siz, -sız,

nonentity, nonstarter,

omni-

Tüm, hepsi

omnipresent, omniscient

post-

Sonra

post-mortem

pre-, pro-

Sonra, ilerisi

precede, project

sub-

Altı,

submarine, substandard

syn-

Eş zamanlı

synchronize

super-

Üstü

supervisor, superhuman

trans-

Karşısı

transmit

tri-

Üçlü, üç

tripod, triceratops

un-

Değil

undone, unfinished,

uni-

Tek

unicorn, unilaterally

a-, an-

Bir şey olmadan, -siz, -sız, -süz

amoral, atypical

ante-

Önce

antecedent, antenatal