Ortaklık Zamirleri – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Ortaklık Zamirleri – Dilbilgisi Terimleri / Reciprocal Pronouns – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda ortaklık zamirleri (reciprocal pronounsile ilgili hazırladığımız konu anlatım ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Reciprocal Pronouns yani ortaklık zamirleri ortak bir eylem ya da bir ilişki belirtir. İngilizcede iki tane ortaklık zamiri vardır, bunlar;

Each other          – Birbirine, birbirini
One another     – Biri diğerine, birbirlerine

Ortaklık Zamirlerine Örnekler – Examples of Reciprocal Pronouns
Aşağıda ortaklık zamirlerin kullanımına ilişkin örnekler getirilmiştir.

Kim and Jimmy hate each other.
Kim ve Jimmy birbirlerinden nefret ediyor.
(Bu örnekte ortaklık zamiri ‘Kim Jimmy’den nefret ediyor, Jimmy de Kim’den nefret ediyor, yani karşılıklı, ortak bir nefret söz konusu’ anlamını vermektedir.)

All of a sudden, the dogs started attacking one another.
Birden birine köpekler birbirlerine saldırmaya başladı.

We gave each other hugs and handshakes.
Birbirimize sarılıp, el sıkıştık.

Have they seen each other’s solution to the problem?
Birbirlerinin çözümlerini gördüler mi?
(Bu örnekte dikkat edilmesi gereken şey each other zamirinin tekil olarak kullanılmasıdır. Bu yüzden kesme işareti s’den önce yerleştirilmiştir.)

Each Other ve One Another Ayrımı – Each Other or One Another?
Eğer ortaklık zamirinden önce gelen iki şey varsa each other, ikiden fazla ise one another kullanılır. Daha ayrıntılı açıklama ve örnekler aşağıda verilmiştir, inceleyiniz.

En az bir şeyin başka bir şeyle eylem ya da ilişki yönünden ortaklık göstermesi durumunda kullanılan ortaklık zamirlerinden önce gelenler daima çoğuldur. Örneğin;

His dog and my cat love each other.
Onun köpeği ve kedim birbirlerini seviyor.
(Bu örnekte each other ortaklık zamirinden önce gelen his dog ve my cat iki şeydir.)

They love each other.
Birbirlerini seviyorlar.
(Bu örnekte de yine each other ortaklık zamirinden önce gelen they kişi zamiri his dog ve my cat isimlerinin yerine geçtiği için iki şey söz konusudur.)

Yukarıdaki örneklerde de olduğu gibi eğer ortaklık zamirinden önce gelen iki şeyden bahsediliyorsa each other kullanılır. Ancak önce gelen ikiden fazla ise one other kullanılır. Bu durum için aşağıdaki örneklere bakalım;

His two dogs and my cat love one another.
Onun iki köpeği ve benim kedim birbirlerini seviyor.
(Bu örnekte one another ortaklık zamirinden önce gelen his two dogs ve my cat ikiden fazladır.)

They love one another.
Birbirlerini seviyorlar.
(Bu örnekte de yine one another ortaklık zamirinden önce gelen they kişi zamiri his two dogs ve my cat isimlerinin yerine geçtiği için üç şey söz konusudur.)

Ortaklık Zamirleri ile Kesme İşareti Kullanımı
Each other ve one another dilbilgisel olarak tekil kelimelerdir (kendilerinde önce çoğul gelse bile). Bu yüzden iyelik söz konusu olduğunda kesme işareti, iyelik bildiren s takısından önce gelir. Örnek verecek olursak;

Jack and Franklin admire each other’s courage.
Jack ve Franklin birbirlerinin yürekliliğine hayranlar.
(Bu örnekte each other ortaklık zamiri tekil olarak alınmıştır. Bu yüzden iyelik durumunda kesme işareti s takısından önce gelmiştir.)

Jack, Franklin and Raul admire one another’s courage.
Jack, Franklin ve Raul birbirlerinin yürekliliğine hayranlar.
(Bu örnekte one another ortaklık zamiri tekil olarak alınmıştır. Bu yüzden iyelik durumunda kesme işareti s takısından önce gelmiştir.)