Özel İsimler – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Özel İsimler – Dilbilgisi Terimleri / Proper Nouns – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda özel isimler (proper nounsile ilgili hazırladığımız konu anlatım ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Daha önceki konularımızda da belirttiğimiz üzere gördüğümüz, konuştuğumuz her şeyi temsil eden kelimelere isim diyoruz ve isimler cins isimler ve özel isimler olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bu konuda ele alacağımız özel isimlerin tanımı ve örneklerini aşağıda bulabilirsiniz.

Bir şeyi daha özel yapmak için ona verilen isme proper noun yani özel isim denir. Örneğin ‘Alice, Jack, Ankara, Saturday’ gibi. Özel isimler cümledeki yerlerine bakılmaksızın her zaman büyük harfle yazılırlar.

Aşağıda cins ve özel isimlere örnekler verdiğimiz bir tablo yer almaktadır. Örnekleri inceleyiniz.

Özel İsim

Cins İsim

The Pacific Ocean

ocean

Ceylon

tea

Harris Tweed

material

Mercedes – Benz

car

Lake Chad

lake

James Hill

soldier

Eleven Madison Park

restaurant

Morrisons

supermarket

Aşağıda özel isimler cümle içerisinde kullanılarak örneklendirilmiş, koyu ile yazılarak belirtilmişlerdir, inceleyiniz.

Their words have been annoying Lucas.
Onların sözleri Lucas’ı sinirlendirmekteydi.
(‘Lucas’ belli bir çocuğu belirttiği için özel isimdir. ‘words’ kelimesi ise cins isimdir.)

I want to visit a lake. Can we visit Lake Chad?
Bir göle gitmek istiyorum. Çad Gölü’ne gidebilir miyiz?
(‘Çad Gölü’ belli bir gölü belirttiği için özel isimdir. ‘lake’ kelimesi ise cins isimdir.)

I don’t like tea that much but Ceylon tastes really good.
Pek çay sevmem ama Ceylon’un tadı gerçekten iyi.
(‘Ceylon’ belli bir çayı belirttiği için özel isimdir. ‘tea’ kelimesi ise cins isimdir.)