Özne Durumu – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Özne Durumu – Dilbilgisi Terimleri / Subjective Case – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda özne durumu (subjective caseile ilgili hazırladığımız konu anlatım ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Bir isim ya da zamirin cümlede fiilin öznesi olduğu durumlara subjective case yani özne durumu denir. Aşağıdaki örneklerde özne durumundaki isim ve zamirler koyu ile yazılarak belirtilmiştir.

Ali drinks tea. – Ali çay içer.
(Bu örnekte ‘Ali’ ismi cümledeki ‘drink’ fiilinin öznesi konumundadır. Bu yüzden ‘Ali’ özne durumundadır diyebiliriz.)

He drinks tea.O çay içer.
(Bu örnekte ‘He’ zamiri cümledeki ‘drink’ fiilinin öznesi konumundadır. Bu yüzden ‘he’ özne durumundadır diyebiliriz.)

They drink tea.Onlar çay içer.
(Bu örnekte ‘They’ zamiri cümledeki ‘drink’ fiilinin öznesi konumundadır. Bu yüzden ‘they’ özne durumundadır diyebiliriz.)

Zamirlerin Şekil Değiştirmesi – Only Pronouns Change Their Forms
İngilizcede isimler iyelik durumu dışında değişikliğe uğramazlar. Örneğin;

The woman saw the cat.Kadın, kediyi gördü.
(Bu örnekte woman ismi özne durumundadır.)

The cat saw the woman.Kedi, kadını gördü.
(Bu örnekte ise woman ismi nesne durumundadır ve görüldüğü üzere bir değişikliğe uğramamıştır.)

İsimlerdeki bu durumun aksine zamirler durumlarına bağlı olarak değişiklik gösterirler. Özne durumdaki zamirler ‘I, you, he, she, it, we, they, who’ ve ‘whoever’ için aşağıdaki örnekleri inceleyelim.

I saw the cat. The cat saw me.Ben kediyi gördüm. Kedi beni gördü.
(Bu örnekte I özne durumdadır. Ancak bu kelimenin nesne durumuna geçtiği ikinci cümlede me olarak şekil değiştirdiğini görmekteyiz.)

Aşağıda öznel ve nesnel zamirlerin karşılaştırıldığı bir tabloya yer verilmiştir, inceleyiniz.

     Öznel Zamirler            Nesnel Zamirler

Açıklama

I

me

you

you Herhangi bir değişiklik yoktur.

he

him

she

her

it

it

Herhangi bir değişiklik yoktur

we

us

they

them

who

whom

whoever

whomever