Özne Yüklem Uyumu – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Özne Yüklem Uyumu – Dilbilgisi Terimleri / Subject Verb Agreement – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda özne yüklem uyumu (subject verb agreement) ile ilgili hazırladığımız konu anlatım ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Bir cümledeki fiil ve öznenin birbirleri ile dilbilgisel açıdan uyumlu olmasına subject verb agreement yani özne yüklem uyumu denir. Örneğin;

subject_verb_overview

Eğer ana diliniz İngilizce olsaydı özne ve yüklem uyumsuzluğu gibi bir probleminiz olmaz öznelere göre fiillerin doğru çekimlerini doğal olarak bilirdiniz, tıpkı ana dilinizde özne ve yüklem uyumsuzluğu yapmadığınız hatta bunun farkında bile olmadığınız gibi.

Özne

To Be fiilinin çekimi

I

am

You

are

He / She / It

is

We

are

You

are

They

are

Özne

To Eat fiilinin çekimi

I

eat

You

eat

He / She / It

eats

We

eat

You

eat

They

eat

Görüldüğü üzere özne ve yüklem uyumu basit bir durumdur. Ancak bazı durumlarda bazı İngilizce öğrencileri öznelerinin tekil mi yoksa çoğul mu olduğuna karar vermekte sıkıntı çekmektedirler. Bu durumda fiillerinin çoğul mu yoksa tekil mi olması konusunda da karar vermekte zorlanmaktadırlar. Aşağıda bu soruna yol açan alanlar için kısa açıklamalar yer almaktadır, inceleyiniz.

Someone ve Anyone Tekildir – Someone and Anyone Take Singular Verbs

Belgisiz zamirlerden ‘anyone, each, everyone, no one, nobody’ ve ‘someone’ tekildirler ve fiilleri de tekil olmalıdır. Örneğin;

Someone is outside.Dışarıda biri var.
Everyone knows who stole it. – Herkes hırsızın kim olduğunu biliyor.
Nobody is listening, come on tell me!Kimse dinlemiyor hadi söyle!

All ve Some Tekil ya da Çoğul Olabilir – All and Some Can Take a Singular or a Plural Verb

Belgisiz zamirlerden ‘all, any, more, most’ ve ‘some’ yerine geçtikleri isme bağlı olarak tekil ya da çoğul olabilirler. Örneğin sayılamayan bir ismin yerine geçerlerse tekil, sayılabilen bir ismin yerine geçerlerse çoğul fiil alabilirler. Örnek verecek olursak;

All of the cheese has been eaten. – Peynirin hepsi yenmiş.
All of the oranges have been eaten.Portakalların hepsi yenmiş.

Number Of Çoğuldur – Number Of Takes a Plural Verb

Bir önceki başlıkta olduğu gibi number of kendinden sonra neredeyse her zaman çoğul geleceği için çoğul fiil alacaktır. Örneğin;

A number of women were against the new rules.
Birkaç kadın yeni kurallara karşı geldi.

A number of oranges have been eaten.
Birkaç portakal yenmiş.

Aşağıdaki örnekte verilen durumda ‘number of’ tekil olarak kullanılabilir.
The number of mistakes is 45.
Hata sayısı 45.

Half Of, the Majority Of, ve a Percentage Of Tekil ya da Çoğul Olabilir – Half Of, the Majority Of, and a Percentage Of Can Be Singular or Plural

Bu gibi ifadeler tekil bir şeyi ifade ediyorsa tekil, çoğul bir şey için kullanılıyor ise çoğul özne alırlar. Örneğin;

Half the women are happy.
Kadınların yarısı mutlu.

Half of the workforce is happy.
İşgücünün yarısı mutlu.

None Tekil ya da Çoğul Olabilir – None Can Take a Singular or Plural Verb

Belgisiz zamir olan ‘none’ hem tekil hem de çoğul fiil alabilir. Örneğin;

None of the team is happy.
Takımda kimse mutlu değil.

None of the team are happy.
Takımda kimse mutlu değil.

Burada dikkat edilmesi gereken tekil fiillerle çoğul iyelik zamirlerinin bir arada kullanılmamasıdır. Örneğin;

“None of the team has washed their shorts.” gibi bir kullanım yanlış olurdu. Bunun yerine
None of the team have washed their shorts” şekinde bir kullanım daha doğru olacaktır.

Özneden Sonra Kullanılan As Well As Anlamındaki Kelimeler Özneye Dâhil Değildir – The Words after As Well As Are Not Part of the Subject

‘As well as, along with’ ve ‘together with’ gibi kelimelerden sonra gelen kelimeler öznenin bir parçası sayılmaz. Bu nedenle ‘and’ gibi görülemezler. Örneklerle açıklayacak olursak;

The Queen along with her sons is coming tomorrow.
Kraliçe oğulları ile birlikte yarın geliyor.

The Queen and his sons are coming tomorrow.
Kraliçe ve oğulları yarın geliyorlar.

Either ve Neither Tekildir – Either and Neither Are Singular

‘Either’ ve ‘neither’ zamirleri tekil fiil alırlar. Bu zamirler genelde iki şeye işaret ettiği için bu durum karışıklığa yol açabilir. Örneğin;

Neither of the two is available.
Her ikisi de müsait değil.

Neither of the brothers is successful in this game.
Kardeşlerden ikisi de bu oyunda başarılı değil.

Or Özneleri Bağlamaz – Or Does Not Conjoin

‘and’ bağlacının aksine ‘or’ ve ‘nor’ bağlaçları özneleri bağlamazlar. Örnek verecek olursak;

The Queen or her daughter is coming tomorrow.
Yarın ya Kraliçe ya da kızı geliyor.

The Queen and her daughter are coming tomorrow.
Yarın Kraliçe ve kızı geliyor.

Neither the Queen nor her daughter is coming tomorrow.
Yarın ne Kraliçe ne de kızı geliyor.

‘Either / or’ ve ‘neither / nor’ eğer her iki öge de tekil ise tekil, bir tanesi çoğul ise çoğul fiil gerektirir. Örneğin;

Either the Queen or the king is going to attend the funeral.
Ya Kraliçe ya da Kral cenazeye katılacak.
(Koyu ile yazılanların ikisi de tekil olduğu için fiil tekildir. ‘is’)

Neither chocolate nor cakes are going to be enough for a healthy nutrition.
Sağlıklı bir beslenme için ne çikolata ne de kekler yeterli olacaktır.
(Bu örnekte ise koyu ile yazılanlardan birisi çoğul olduğu için fiil çoğuldur. ‘are’)

Sıkça Karıştırılan Kelimelerin Listesi – A List of Words That Cause Confusion

Aşağıda yer alan listede sıkça çoğul mu tekil mi olduğuna karar verilemeyen kelimeler yer almaktadır, inceleyiniz.

Kelime

Tekil mi Çoğul mu?

Agenda

Tekildir
agendum kelimesinin çoğulu olsa bile tekildir

Criteria

Çoğuldur

Data

Tekildir
datum kelimesinin çoğulu olsa bile tekildir

Glasses

Çoğuldur
Ancak Pair of glasses is (tekildir)

Measles

Tekildir

Media

Tekil ya da Çoğul olabilir
Bu kelimeye topluluk ismi gibi bakmak gerekir.

News

Tekildir

Pliers

Çoğuldur
Ancak Pair of pliers is (tekildir)

Scissors

Çoğuldur
Ancak Pair of scissors is (tekildir)

Underpants

Çoğuldur
Ancak Pair of underpants is (tekildir)

Topluluk İsimleri Tekil ya da Çoğul Olabilir – Collective Nouns Can be Singular or Plural

Bir grubu temsil eden isimlere topluluk isimleri denir. Kullanıldığı cümlenin anlamına bağlı olarak topluluk isimleri tekil ya da çoğul fiil gerektirebilirler. Aşağıdaki iki örneği ele alalım.

The team is late returning to the club.
Takım kulübe dönmekte gecikti.
(Bir bütün olarak görüldüğü için tekildir.)

The team are all wearing different coloured shirts.
Takım farklı renkli tişörtler giyiyor.
(Takımdakiler kastedildiği için çoğuldur.)

More Than One Tekildir – More Than One is Singular

Bu ifade tekil fiil gerektirir. Örneğin;
More than one is ready.
Birden fazlası hazır.

More than one person was believed to be involved in this robbery.
Bu hırsızlığa birden fazla kişinin karıştığına inanılıyor.

Olumlu Öge Fiili Etkiler – The Positive Element Governs the Verb

Öznenin bir olumlu ve bir olumsuz ögeden oluştuğu durumlarda olumlu öge dikkate alınarak fiilin tekil mi çoğul mu olacağına karar verilir. Örnek verecek olursak;

The teacher not the students has the final say.
Son sözü öğrenciler değil öğretmen söyler.

The boss not the workers makes the final decision.
Son kararı işçiler değil patronlar verir.