Parts of a sentences C : Object (Nesne)


 

İngilizce cümlenin öğeleri – Object (Nesne)

 

Bazı fiiller bir şeye yapılan bir eylemi ifade eder. Play football (futbol oynamak), read a book (kitap okumak), break the window (pencereyi kırmak) gibi. Fiilden etkilene isim nesne (object) adını alır. Türkçede fiilin nesnesi fiilden önce kullanılır. Ama İngilizce’de fiilin nesnesi, fiilden sonra gelir. Bu durum, kimi Türkçe konuşanlar için cümle kurmada zorlanma sebebidir. Ben futbolu severim, cümlesi İngilizcede I + like + football (ben + sevmek +futbol ; yani özne + fiil + nesne ) şeklinde olur. Hal, yer ve zaman zarfları cümle sonunda gelir.

 

  • Verb + object

 

I like football a lot.

(Ben futbolu çok severim. Özne (I) + fiil (like) + nesne (football)

 

John is reading a book.

(John bir kitap okuyor. Özne (John) + fiil (is reading)+ nesne (a book)

 

He brushes his teeth every day.

(O her gün dişini fırçalar. Özne (He) + fiil (brushes)+ nesne (his teeth) 

 

They draw pictures in the workshop.

(Onlar atelyede resim çizerler. Özne (they) + fiil (draw)+ nesne (pictures)

 

Bazı fiiller “at, in, on, to, with, about, for” edatlarıyla (preposition) kullanılır. Bu durumda nesne (object), bu edattan sonra gelir.

 

I am thinking about you.

(Senin hakkında düşünüyorum. Nesne “you”)

 

They are listening to a Turkish song.

(Onlar bir Türk şarkısı dinliyorlar. Nesne “a Turkish song”)

 

Look at the picture.

((Sen/Siz) Resme bak. Nesne “the picture”)