Past Continuous Tense Quizi


Aşağıdaki sorular için en uygun seçeneği seçiniz.
Show Results tuşu ile cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz.

I ________ when you called me



They _______ in the garden yesterday.



He _______ English fort he exam.



She ______ the house when I visited.



We_______ an exam when the electricity went off



Fatih _____ car yesterday evening.



Ahmet ______ tenis on Friday.



It _______ heavily when we were shopping.



You called me while I______.



The street was crowded while we ______.





Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.