Past Continuous Tense Quizi


Aşağıdaki sorular için en uygun seçeneği seçiniz.
Show Results tuşu ile cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz.

I ________ when you called meThey _______ in the garden yesterday.He _______ English fort he exam.She ______ the house when I visited.We_______ an exam when the electricity went offFatih _____ car yesterday evening.Ahmet ______ tenis on Friday.It _______ heavily when we were shopping.You called me while I______.The street was crowded while we ______.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.