Past Continuous Tense Testleri


Past Continuous Tense Testi

Past Continuous Testi – 1

Past Continuous Testi – 2

Past Continuous Testi – 3

Past Continuous Tense Fiil Çekimi Alıştırması

Past Continuous ve While ile Boşluk Doldurma Alıştırması

Past Continuous Olumlu – Olumsuz Cümle Alıştırması

Past Continuous – Past Simple Alıştırması

Past Continuous – Past Simple ile Boşluk Doldurma Alıştırması

Past Continuous – Simple Past ile Cevap Verme Alıştırması

Past Continuous – Simple Past ile Cümle Tamamlama Alıştırması

Simple Past & Past Continuous Testi

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.