Past Perfect Continuous Tense Testi


Doğru şıkkı işaretleyiniz

1) I …..  to find my keys then I realised they were in my hand all along.

2) ….. she …… …… for you all that time?

3) They ………………. for over three hours.

4) The kids ……………. in the rain.

5) Everything was wet because .....

6) They were very sick because they ………... properly

7) He had no money because he ……… since 2005.

8) I …………. for my keys for several hours.

9) It ……………. for several days and the streets were filled with snow.

10) We ……………… each other until we met the other day.Past Perfect Continuous Tense konu anlatımı için buraya tıklayın

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.