Permission-Modals Olumlu, Olumsuz ve Soru Cümleleri


İzin anlamına gelen modal listesi aşağıdaki gibidir.

 

a) Can I /Can you?

Can I close the window? Yes, you can.

(Pencereyi kapatabilir miyim? Evet kapatabilirsin.)

Can I turn on the lights? No you can’t.

(Işığı açabilir miyim? Hayır açamazsın.)

Can I come in ? Yes please.

(İçeri girebilir miyim? Evet lütfen.

Can you explain this question?

( Bu soruyu açıklayabilir misiniz?)

Can you give me your address?

(Adresinizi bana verir misiniz?)

 

b) May I?

May I come into the class? Yes, you may.

( Sınıfa girebilirmiyim? Evet girebilirsin.)

May I answer the question? No, you may not.

( Soruya cevap verebilirmiyim? Hayır veremezsin.)

May I use your dictionary? Yes, you may.

( Sözlüğünü kullanabilirmiyim? Evet kullanabilirsin.)

 

c) Could I /Could you?

Could you please open the window?

(Lütfen pencereyi açabilir misiniz?

Could you  please explain the question?

( Lütfen soruyu açıklayabilir misiniz?)

Could I please help you ?

( Lütfen sana yardım edebilir miyim?)

 

d) BE ALLOWED TO:

You are allowed to play in the front garden.

(Ön bahçede top oynayabilirsiniz)

You are allowed to use a calculator during the exam.

(Sınav sırasında hesap makinası kullanabilirsiniz)

They allowed to take their books with them.

( Kitaplarını yanlarında götürebilirler.)

She is allowed to wear make up.

( Makyaj yapabilir.)

 

e) Was/ were allowed to:

I was allowed to watch TV until late hours.

( Geç saatlere kadar televizyon izleyebilirdim.)

She was allowed to wear a uniform.

( Üniforma giyebilirdi.)

They were allowed to play football in the garden.

( Bahçede top oynayabilirlerdi.)

You were allowed to use a computer.

( Bilgisayar kullanabilirdi.)