Planets – İngilizce Gezegenler Testi


Planets – İngilizce Gezegenler Testi

1.

  1. ………………….is the closest planet to the Sun.

  1. …………………….is the farthest planet from the Sun.

  1. Pluto is a ……………. planet.

  1. Mars is also known as ………………………………

  1. Planets turn around the Sun.
Altı çizili kelime yerine aşağıdakilerden hangisi gelirse anlamda bir değişme olmaz?

  1. Our galaxy is called …………………….

  1. The Moon is the Earth’s ………………….

9.

  1. …………….. is the largest planet in our solar system. 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.