Present Continuous Tense Testi


Doğru şıkkı işaretleyiniz

1) My brother is _______ on the street right now.

2) They are ______ to the beach at the moment.

3) Mary and I are ________ our grandmother.

4) His father is _________ him a breakfast now.

5) Lilly is _______ her boyfriend.

6) Please wait while I’m _________ the setup.

7) I have no idea what I’m _____.

8) Is Hancock ______ to the party?

9) Samantha isn’t _____ her food.

10) Olaf is _______ about his adventures!Present Continuous Tense konu anlatımı için buraya tıklayın

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.