Present Perfect Simple Olumsuz Soru Cümlesi Örnekleri


Have you not seen my glasses anywhere?

Gözlüklerimi hiçbir yerde görmedin mi?

Haven’t you painted the garden door?

Bahçe kapısını boyamadın mı?

Haven’t you done shopping yet?

Daha alışveriş yapmadın mı?

Has he not asked his father yet?

Henüz babasına sormadı mı?

Hasn’t he ever flown in a zeppelin?

Hiç zeplinle uçtun mu?

Hasn’t he ever ridden on an elephant?

Hiç bir file bindin mi?

Has she not accepted his proposal?

Teklifini Kabul etmedi mi?

Hasn’t she ever cooked for her friends before?

Daha önce arkadaşlarına hiç yemek yapmadı mı?

Hasn’t it ever occurred to you?

Hiç aklına gelmedi mi?

Hasn’t it snowed already?

Daha kar yağmadı mı?

Hasn’t it touched its paws?

Patilerine dokunmadı mı?

Haven’t they booked their seats?

Koltukları ayıtmadılar mı?

Have they not left the house yet?

Daha evden çıkmadılar mı?

Haven’t they ever spent so much money?

Daha önce hiç bu kadar para harcamadılar mı?

Haven’t they ever yawned in lessons?

Derste hiç esnemediler mi?

Present Perfect Simple Olumsuz Soru Cümlesi Örnekleri yukarıdaki gibidir. Diğer zamanlar için lütfen sitemizde arama yapınız.