Present Perfect Tense Kısa ve Uzun Cevapları


SHORT AND LONG ANSWER FOR THE PRESENT PERFECT SIMPLE

(Present Perfect Simple Kısa ve Uzun Cevapları)

Present perfect tense yes/no sorularına Yes, I have. /No, I haven’t, Yes, he has. /No, he hasn’t. vb. şeklinde cevap verilebilir.

Have you seen Star Wars-6?

Yes, I have. / Yes, I have seen Star Wars-6.

No, I haven’t. / No, I haven’t seen Star Wars-6.

 

Has Jill done her homework?

Yes, she has. /Yes, she has done her homework.

No, she hasn’t. /No, she hasn’t done her homework.