Present Perfect Tense Olumlu Olumsuz Soru Cümleleri


PRESENT PERFECT TENSE SAMPLE SENTENCES

(Present Perfect Tense Örnek Cümleleri)

I’ve painted the house.

(Evi boyadım)

We have lived in this house since 2002.

(2002’den beri bu evde yaşadık)

The train has arrived.

(Tren geldi)

I haven’t seen him today.

(Onu bugün görmedim)

They haven’t drunk anything today.

(Bugün birşey içmediler)

 

She hasn’t eaten fish for years.

(Yıllardır balık yemedi)

Have you done your homework?

(Ödevini yaptın mı?)

Has your father finished decorating yet?

(Henüz baban dekerasyonu bitirmedi mi?)

 

How long have you lived in this city?

(Bu şehirde ne kadar süre yaşadın?)