Quantifiers

Quantifiers nedir
Alot of / lots of konu anlatımı
Each every konu anlatımı
Much / many – a little / a few konu anlatımı ve örnekler
Some /any
Something / anything indefinite belgisiz zamirler

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.