Relative Clause Kısaltması: Reduced Relative Clause, Reduction of Relative Clauses


Relative Clause Reduction

 

Relative clauselar, normal halinde yazılı dilde yaygındır, ancak zamanla İngilizcenin genelinde uzun zamandır gerçekleşen her şeyi daha kısa sözcükle daha kısa zamanda anlatma çabası, bu konuya da etki etmiştir.

 

İsim cümlelerindeki relative clause kısaltmalarında, who, which ve that ile birlikte yardımcı eylemleri de atarak anlamdan hiçbir şey kaybetmeden relative clause’u kısaltabiliyoruz. Böylece aynı anlamı daha az karakterle anlatmış ve zaman ve yerden tasarruf etmiş oluyoruz.

 

Örnek:  The can of coke, which is in the fridge, is mine. Dolabın içindeki soda benim.

              The can of coke in the fridge is mine.               Dolabın içindeki soda benim.

 

Etken cümlelerde ise yine aynısını yapıyoruz, ancak bu sefer yükleme -ing takısı getiriyoruz.

  

Present Simple Tense

 Örnek: That is my cat which runs through the corridor. Koridorda koşan benim kedim.

              That is my cat running through the corridor. Koridorda koşan benim kedim.

 

            It is my sister who wakes up the earliest in the family. Ailede en erken kalkan kız kardeşimdir.

            It is my sister waking up the earliest in the family. Ailede en erken kalkan kız kardeşimdir.

            Students who don’t follow the rules may be suspended. Kurallara uymayan öğrenciler uzaklaştırma alabilir.

            Students not following the rules may be suspended. Kurallara uymayan öğrenciler uzaklaştırma alabilir.

 

Present Continuous Tense

 

Örnek: They don’t know the man who is sitting on the bench. Bankta oturan adamı tanımıyorlar.

            They don’t know the man sitting on the bench. Bankta oturan adamı tanımıyorlar.

            The woman who is helping you now is a kind person. Şu an sana yardım eden kadın kibar birisi.

            The woman helping you now is a kind person. Şu an sana yardım eden kadın kibar birisi.

 

Past Simple Tense

Örnek: The children who went out yesterday got sick. Dün dışarı çıkan çocuklar hastalandı.

            The children going out yesterday got sick. Dün dışarı çıkan çocuklar hastalandı.

 

            The people who carried the disease were kept in quarantine. Hastalığı taşıyan kişiler karantına altında tutuldu.

            The people carrying the disease were kept in quarantine. Hastalığı taşıyan kişiler karantına altında tutuldu.

 

Past Continuous Tense

Örnek: The group who were running up and down the street made an uproar. Sokakta koşuşturan grup kargaşa çıkardı.

            The group running up and down the street made an uproar. Sokakta koşuşturan grup kargaşa çıkardı.

            The truck that was carrying fragile goods crashed into a wall. Kırılgan mallar taşıyan kamyon bir duvara çarptı.

            The truck carrying fragile goods crashed into a wall. Kırılgan mallar taşıyan kamyon bir duvara çarptı.

 

Future Simple Tense

Future simple tense için, yine önceden düşürdüğümüz her şeyi düşürüp, willi de düşürmemiz gerekiyor. Ardından yine yükleme -ing takısı getiriyoruz.

 

Örnek: There are three customers who will leave the hotel tomorrow. Yarın otelden gidecek üç müşteri var.

            There are three customers leaving the hotel tomorrow. Yarın otelden gidecek üç müşteri var.

 

Present Perfect Tense, Past Perfect Tense ve Past Simple Tense’te bazen who, which, that düşer, yardımcı eylem olarak da having eklenir ve eylem üçüncü haliyle (V3) verilir. Bunun nedeni de geçmişte yapılmış olan eylemi vurgulamaktır.

 

Present Perfect Tense

Örnek: The soldiers who have surrounded the village are waiting for orders. Köyü kuşatan askerler emir bekliyor.

            The soldiers having surrounded the village are waiting for orders. Köyü kuşatan askerler emir bekliyor.

           

            My son, who has broken the antique vase, is now grounded. Antika vazoyu kıran oğlum artık cezalı.

            My son, having broken the antique vase, is now grounded. Antika vazoyu kıran oğlum artık cezalı.

           

            Past Simple Tense’i bu şekilde kullanmamızın sebebi yalnızca şu olabilir: Eğer cümle Simple Past Tense ile başlıyorsa ve devamında tense değişiyorsa, bu yapıyı kullanmamız gerekiyor:

 

Örnek: The children who went out yesterday, are now sick. Dün dışarı çıkan çocuklar şimdi hasta.

            The children having gone out yesterday, are now sick. Dün dışarı çıkan çocuklar şimdi hasta.

 

            Past Perfect Tense

Örnek: The waitress who had just finished her shift left the bar immediately. Mesaisini daha yeni bitiren garson kadın bardan apar topar çıktı.

            The waitress having just finished her shift left the bar immediately. Mesaisini daha yeni bitiren garson kadın bardan apar topar çıktı.

 

Passive yani edilgen cümlelerde de who, which ve that düşürülür, eylem üçüncü haliyle kullanılır.

 

Past Simple Tense in Passive Voice

 Örnek: The painting that were made by the famous artist was sold for five million pounds.Ünlü sanatçı tarafından yapılan tablo beş milyon sterline satıldı.

            The painting made by the famous artist was sold for five million pounds. Ünlü sanatçı tarafından yapılan tablo beş milyon sterline satıldı.

 

Present Simple Tense in Passive Voice

 Örnek: The meat which is cooked by the chef is incredibly tasty. Şef tarafından pişirilen et inanılmaz lezzetli.

            The meat cooked by the chef is incredibly tasty. Şef tarafından pişirilen et inanılmaz lezzetli.

 

Present perfect Tense in Passive Voice

Örnek: The man who has just been seen coming down the hill is an escaped convict. Şu yamaçtan biraz önce indiği görülen adam bir kanun kaçağı.

            The man having just been seen coming down the hill is an escaped convict. Şu yamaçtan biraz önce indiği görülen adam bir kanun kaçağı.

 

 

Past ve Present Continuous Tenselerin edilgen hallerinde yine aynı işlemi yaparız. Burada aynı zamanda edilgen çatıyla present continuous tense cümlesi kurmayı da bilmemiz gerekiyor.

 

Present Continuous Tense in Passive Voice

Örnek: Do you know the new employee who is being introduced by the boss? patron tarafından tanıştırılan yeni çalışanı tanıyor musun?

            Do you know the new employee being introduced by the boss?

 

Present Perfect Continuous Tense in Passive Voice

Bu yapıyla kurulan cümlelerle karşılaşma olasılığımız çok düşüktür, ancak imkansız değildir.

 

The truck that has been being driven by the trucker for 10 hours is out of gasoline. 10 saattir kamyoncu tarafından sürülen kamyonun benzini bitti.

The truck having been driven by the trucker for 10 hours is out of gasoline. 10 saattir kamyoncu tarafından sürülen kamyonun benzini bitti.

 

 

The first, the second, the only gibi ifadelerle birlikte yüklem to+V0 (infinitive) olarak kullanılır.

 

Örnek: The only people who ever saw this island are long dead. Bu adayı gören tek ahali uzun zaman önce öldü.

            The only people to ever see this island are long dead. Bu adayı gören tek ahali uzun zaman önce öldü.

 

Edilgen yani passive yapıdaki cümlelerdeyse to+be+V3 olarak kullanabiliriz.

 

Ragnar Lothbrok was the first person who was seen as a leader to all Vikings in his time. Ragnar Lothbrok kendi zamanında tüm Vikinglerin lideri olarak görülen ilk kişiydi.

 

Ragnar Lothbrok was the first person to be seen as a leader to all Vikings in his time.   Ragnar Lothbrok kendi zamanında tüm Vikinglerin lideri olarak görülen ilk kişiydi.

 

Relative Clause Detaylı Konu Anlatımı

Relative Clauses (Sıfat Cümlecikleri) Slaytı

Relative Clause Testleri

İngilizce Relative Clause Cümle Tamamlama Alıştırması

İngilizce Relative Clause ve Cümle Birleştirme Alıştırması

İngilizce Cümle Birleştirme ve Relative Clause Alıştırması

İngilizce Relative Clause Cümle Birleştirme Alıştırması

İngilizce Who, When, Where, Which, Whose Relative Clause Cümle Kurma Alıştırması

İngilizce Relative Clause Who / Which Boşluk Doldurma Alıştırması

Defining Relative Clauses (Belirleyen Sıfat Cümlecikleri)

Non Defining Relative Clauses (Belirleyici olmayan sıfat cümlecikleri)

Relative Clause: Yer isimleriyle ilgili kelimelerden sonra ne zaman” where” ne zaman “which” kullanılır?

Relative Clause: Zamanla ilgili kelimelerden sonra ne zaman “when” ne zaman “which” kullanılır?

İngilizce sıfat cümleleri adjective clause relative clause videosu

Relative Clauses Örnek Cümleleri