Relative Clause: when & which Testi


Doğru şıkkı işaretleyin

1-1923 is the year ____ the Republic of Turkey was founded.2-The present _____ you gave me is very cute.3-Sunday is the day ____ I don’t have to work.4. Sunday is the day ____ is loved by so many people5. September is the month _______ is the beginning of autumn6. August 1947 is the date ____  my grandfather was born.7-This is the time of year ____ most people go on a holiday.8- This is the time of the year, _______ is considered sacred9-The dog ____ ate the meal is now barking.10-1995 is the year ____ we got married.

Relative Clause Detaylı Konu Anlatımı

Relative Clauses (Sıfat Cümlecikleri) Slaytı

Relative Clause Testleri

İngilizce Relative Clause Cümle Tamamlama Alıştırması

İngilizce Relative Clause ve Cümle Birleştirme Alıştırması

İngilizce Cümle Birleştirme ve Relative Clause Alıştırması

İngilizce Relative Clause Cümle Birleştirme Alıştırması

İngilizce Who, When, Where, Which, Whose Relative Clause Cümle Kurma Alıştırması

İngilizce Relative Clause Who / Which Boşluk Doldurma Alıştırması

Defining Relative Clauses (Belirleyen Sıfat Cümlecikleri)

Non Defining Relative Clauses (Belirleyici olmayan sıfat cümlecikleri)

Relative Clause Kısaltması: Reduced Relative Clause, Reduction of Relative Clauses

Relative Clause: Yer isimleriyle ilgili kelimelerden sonra ne zaman” where” ne zaman “which” kullanılır?

Relative Clause: Zamanla ilgili kelimelerden sonra ne zaman “when” ne zaman “which” kullanılır?

İngilizce sıfat cümleleri adjective clause relative clause videosu

Relative Clauses Örnek Cümleleri

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.