Reported Speech Zaman Zarfları Testi


Verilen zaman ifadelerinin yerine, İngilizce Dolaylı Anlatım (Reported Speech)’da hangilerinin kullanılması gerektiğini bulunuz

today
yesterday
tomorrow
a week ago
last weekend
next week
these days
last week
now
this morning