Şart Kipleri – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Şart Kipleri – Dilbilgisi Terimleri / Conditional Sentences – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda şart kipleri (conditional sentencesile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Şart kip ile kurulan cümleler ya da şartlı cümleler (conditional sentences, if clauses) iki parçadan oluşan yapılardır.Bu iki cümleden ‘if’li olan cümle şart cümlesidir. Diğer cümle ise (ana cümle) şarta bağlı olarak bir eylemin gerçekleşmesi ya da gerçekleşmemesini ifade eder.

Koşul Cümlelerinin Türleri – The Types of Conditional Sentence

Koşul cümlelerinin üç farklı türü vardır.

Type 1 Conditional Sentence

Koşul cümlelerin bu ilk türünde basitçe şartın gerçekleşmesi büyük ihtimal dahilindedir diyebiliriz. Bu cümleler aşağıdaki kuralda da görülebileceği şekilde kurulur.

“if” + [Simple Present – Geniş Zaman], “will” + [Verb – Fiil]
Bu kurala göre birkaç örnek cümle kuralım.

If it rains, you will get sick.Yağmur yağarsa hasta olursun.
Your boss will be mad if you are late again.Yine geç kalırsan patronun kızacak.

Type 2 Conditional Sentence

Koşul cümlelerin bu ikinci türünde basitçe şartın gerçekleşmesinin pek mümkün değil ancak imkânsız da değildir. Bu cümleler aşağıdaki kuralda da görülebileceği şekilde kurulur.

“if” +[Simple Past – Geçmiş Zaman], “would” + [Verb – Fiil]
Bu kurala göre birkaç örnek cümle kuralım.

If it rained, you would get sick. Yağmur yağsaydı hasta olabilirdin.
Your boss would be mad if you were late again.Yine geç kalsaydın patronun kızardı.

Type 3 Conditional Sentence

Koşul cümlelerin bu son türünde ise basitçe şartın gerçekleşmesinin artık mümkün değildir. Bu cümleler aşağıdaki kuralda da görülebileceği şekilde kurulur.

“if” + [Past Perfect – Mişli geçmiş], “would have” + [Past Participle – Geçmiş Zaman]
Bu kurala göre birkaç örnek cümle kuralım.

If it had rained, you would have got sick.Yağmur yağmış olsaydı hasta olurdun. (hasta olmuş olurdun ama olmadın çünkü yağmur yağmadı)
Your boss would have been mad if you had been late.Geç kalmış olsaydın patronun kızardı. (patronun kızmış olurdu ama kızmadı çünkü geç kalmadın)

Koşul Cümlelerinde Virgülün Kullanımı

Bu cümlelerde eğer koşul cümlenin başında yer alırsa (yağmurlu örnekte olduğu gibi) ana cümleden önce virgül kullanılır ve bu şekilde iki cümle birbirinden ayrılmış olur. Ancak koşullu cümle sonda yer alırsa genellikle virgül kullanılmaz. Her ne kadar bu durumda da bazen virgülün kullanıldığı görülse de bu, yazarın okuyucuya yardımcı olacağını düşündüğü için virgülü kullanmasından kaynaklanmaktadır.
Yukarıdaki örnekleri virgülün kullanımına dikkat ederek tekrar inceleyebilirsiniz.