Sayılabilen İsimler – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Sayılabilen İsimler – Dilbilgisi Terimleri / Countable Nouns – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda sayılabilen isimler (countable nounsile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Hem tekil hem de çoğul biçimi bulunan isimler genel olarak sayılabilen isimler olarak adlandırılırlar. İsimlerin çoğu bu gruba girer. Sayılabilen isimler (countable nouns) sayılamayan isimlerin (uncountable nouns) tam tersidir diyebiliriz. Sayılabilen isimlere örnekler verecek olursak;

Tekil Çoğul
one / an onion two onions
one / a stadium two stadia
one / a table two tables
one / a country two countries
one / a grape two grapes
one / an idea two ideas
one / a dog two dogs
one / a shop two shops
one / a coin two coins
one / a horse two horses

Bir isimin sayılabilir olup olmadığını nereden anlarız?
Bunun için sormamız gereken soru ‘how many’ yani ‘kaç tane’ sorusudur. Sayılabilen isimler bu sorularla sorulabilirler. Örneğin;

How many tables?Kaç tane masa?
How many horses?Kaç tane at?

Ancak ‘how many time?’ gibi bir soru soramayız. Bunun yerine ‘how many hours?’ sorusu sorulabilir ancak sayılamayan isimler için ise ‘how much’ yani ‘ne kadar’ sorusu ayırt edicidir. Örneğin;

How much money?Ne kadar para?
How much time?Ne kadar süre?

Sayılabilen ve Sayılamayan İsimlerle Niceleyici Kullanımı
Niceleyici (quantifier) miktar belirtmede kullanılan yapılardır. Örneğin; ‘a little, a lot of, several’ ya da ‘a few’ gibi.

A few kidsBirkaç çocuk
A little timeAz bir zaman
Lots of problemsBir çok sorun

Bu niceleyicilerden bazıları yalnızca sayılabilen isimlerle kullanılabilirler. Bazıları ise hem sayılabilen hem de sayılamayan isimlerin önüne gelebilir. Aşağıda bu durumu açıklayıcı bir tablo yer almaktadır, inceleyiniz.

Sayılabilen isimlerle
kullanılanlar
Sayılamayan isimlerle
kullanılanlar
Her ikisiyle de
kullanılanlar
A few
A number of
Several
A bit of
An amount of
A little
A lot of
Any
Lots of
No
Some