Sayılamayan Adlar – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Sayılamayan Adlar – Dilbilgisi Terimleri / Uncountable Nouns – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda sayılamayan adlar (non-countable nounsile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Kısa bir tanım yapacak olursak sayılamayan isimler çoğul hâlleri olmayan isimler olarak tanımlayabiliriz. Adı üzerinde, sayma sayıları ile sayamayacağımız isimlere ‘non countable nouns’ yani sayılamayan isimler denir. Örnekleri inceleyelim;

Sayılamayan isimler Çoğul yapmaya çalışırsak:
Honesty – dürüstlük two honesties X
Air – hava two airs X
Water – su two waters X
Dirt – toz two dirt X

Sayılamayan İsimlere Örnekler – Examples of Uncountable Nouns

Sayılamayan isimleri çoğunu genellikle aşağıdaki tabloda verilen sınıflandırmalardan birine dâhil edebiliriz.

Kategoriler Örnekler
Soyut kavramlar information – bilgi | patience – sabır
courage – cesaret |help – yardım
Aktiviteler playing – oynamak | sleeping – uyumak
tennis – tenis | housework – ev işi
Yiyecekler bread – ekmek | cheese – peynir
meat – et | fish – balık
Gazlar air – hava |oxygen – oksijen
smoke – duman | steam – buhar
Sıvılar milk – süt | petrol – petrol
tea – çay | water – su
Maddeler concrete – beton | wood – tahta
metal – metal | cotton – pamuk
Genel Eşya Adları furniture – mobilya |money – para
hardware – donanım | clothing – elbise
Doğal Olaylar rain – yağmur | gravity – yer çekimi
moonlight – ay ışığı | heat – ısı
Parçacıklar flour – un |salt – tuz
dust – toz | hair – saç

Sayılamayan İsimlerin Çoğul Yapılması – Making Uncountable Nouns Plural

Sayılamayan bir ismi sayılabilen bir isim yapmanın iki yolu vardır.
Birincisi: Sayılamayan ismin önüne uygun bir sayılabilen isim ve ‘of’ getirerek çoğul yapma.

three loaves of bread
üç somun ekmek
(‘loaf’ sayılabilen bir isimdir.)

two blocks of cheese
iki kalıp peynir
(‘block’ sayılabilen bir isimdir.)

İkinci yöntem ise sayılamayan bir ismi sayılan bir isme sıfat yapmaktır. Örnek verecek olursak;

three bread loaves
üç somun ekmek

two cheese blocks
iki kalıp peynir

Özet olarak diyebiliriz ki, sayılamayan isimler genel olarak çoğul yapılamazlar. Ancak bazı sayılamayan isimler bir tür ismi olarak kullanılabilirler. Yiyecek ve sıvılar söz konusu olduğunda sıkça karşımıza çıkan bu duruma birkaç örnek verelim:

This town is famous for its cheeses.
Bu kasaba peynirleriyle ünlüdür. (peynir türleri)

There are many fine wines from France
Fransa’dan bir sürü kaliteli şarabımız var. (şarap türleri)