School Subjects – İngilizce Okul Dersleri Testi


School Subjects – İngilizce Okul Dersleri Testi

1.

2.

  1. Joey : …………………………………?
Fiona: My favorite lesson is P.E

4.-10. soruları tabloya göre cevaplayınız. Jeremy’s Schedule
  1. Which lessons does Jeremy have on Thursday?

  1. When is Jeremy’s English lesson?

  1. When is Jeremy’s social studies lesson?

  1. When is Jeremy’s P.E lesson?

  1. Which lessons does Jeremy have on Tuesday?

  1. Which lessons does Jeremy have on Wednesday?

  1. When is Jeremy’s science lesson? 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.