Seasons – İngilizce Mevsimler Quiz


Seasons – İngilizce Mevsimler Quiz

  1. March, April, May
Yukarıdaki aylar hangi mevsime aittir?

  1. September, October, November
Yukarıdaki aylar hangi mevsime aittir?

  1. We can go to the beach in the ………………..

  1. It snows in the ………………

  1. Trees bloom in the ……………..

  1. My birthday is in the fall
Altı çizili kelime yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamında bir değişim olmaz?

  1. We celebrate New Year in the ………………..

  1. We celebrate Mother’s Day in the ………………………

  1. December, January, February
Yukarıdaki aylar hangi mevsime aittir?

  1. We celebrate Father’s Day is the …………………