Seasons – İngilizce Mevsimler Testi


Seasons – İngilizce Mevsimler Testi

1.

  1. I can swim in the ………………………….

  1. People can play snowball in the ………………………

  1. The weather is sunny and hot in the …………………..

5.  Which season is it?

  1. My favorite season is Spring.
Yukarıdaki cümleyi ifade eden görsel hangisidir? 1- 2-  3-  4- 

  1. It is snowy and cold in the …………………..

  1. My sister and I pick flowers in the ………………………..

  1. My mother’s birthday is in November. It is in the …………………….

10. Which season is it? 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.