Sentences

İngilizce bağlaçlar, Cümle bağlaçları, conjunctions and fillers
Basic Sentences
Parts of a sentences
A Özne
B Fiil
C Nesne
D Cümle tamamlayıcısı
E Özne nesne ve cümle tamamlayıcılar

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.