Sentences

İngilizce bağlaçlar, Cümle bağlaçları, conjunctions and fillers
Basic Sentences
Parts of a sentences
A Özne
B Fiil
C Nesne
D Cümle tamamlayıcısı
E Özne nesne ve cümle tamamlayıcılar