Seslenme Durumu – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Seslenme Durumu – Dilbilgisi Terimleri / Vocative Case – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda seslenme durumu (vocative case) ile ilgili hazırladığımız konu anlatım ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Doğrudan birine ya da bir şeye konuşulduğunu belirtmek için kullanılan duruma vocative case seslenme durumu denir. İngilizcede seslenme durumunda olan isimler virgül ile ayrılır. Örneğin;

We know, Oliver.
Biliyoruz, Oliver.
(Bu örnekte ‘Oliver’ ismi seslenme durumundadır ve virgülle cümlenin kalan kısmından ayrılmıştır.)

Yukarıdaki örneği aşağıdaki ile karşılaştıralım.

We know Oliver.
Oliver’i tanıyoruz.
(Bu örnekte virgül kullanılmamıştır. Bu durum bir önceki örnekte seslenme durumunda olan ‘Oliver’ isminin bu örnekte nesne durumunda olmasına yol açmıştır.)

Seslenme Durumuna Örnekler – More Examples of the Vocative Case
Aşağıda seslenme durumu için hazırlanmış başka örnek cümleler yer almaktadır, inceleyiniz.

What have you done, Simon?
Sen ne yaptın, Simon?

Charlie, do not forget to brush your teeth.
Charlie, dişlerini fırçalamayı unutma.

Do me a favour, Tim, and ask Jack to shut his mouth.
Tim, bana bir iyilik yap da şu Jack’e çenesini kapatmasını söyle.

Seslenme durumu özel isimlerin dışında cins isimler ile de kullanılabilir. Örnek verecek olursak;

What have you done this time, you little devil!
Bu sefer ne yaptın seni küçük şeytan!
(Bu örnekte seslenme durumunda bulunan ‘devil’ ismi cins bir isimdir. ‘you little devil’ ise bir isim tamlamasıdır.)