Shall Olumlu, Olumsuz ve Soru Cümleleri


Gelecek zaman olarak kullanılır. Will yerine geçse de will kullanımı daha yaygındır.

Shall Olumlu cümleler:

I shall go to the cinema tomorrow.

( Yarın sinemaya gideceğim.)

We shall go for a picnic next weekend.

( Gelecek haftasonu pikniğe gideceğiz.)

They shall swim next summer.

( Gelecek yaz yüzecekler.)

Shall Olumsuz cümleler:

They shan’t  go to Didim next year.

(Gelecek yıl Didim’e gitmeyecekler.)

She shan’t stay for 2 weeks.

( İki hafta kalmayacak.)

 

“shall we” bir teklif öneri cümlesidir.

Shall we play computer games? Yes, we shall.

( Bilgisayar oyunu oynayalım mı? Evet oynayalım.)

Shall we go to the theatre? No, we shan’t.

( Tiyatroya gidelim mi? Hayır gitmeyelim.)

Where shall we go ? We can go to the cafe.

(Nereye gidelim? Kafeye gidebiliriz.)