Should Have V3 Konu Anlatımı


Should Have V3 Konu Anlatımı

 

Should have V3, geçmişte yapılması gerekirdi ama yapılmadı anlamında, geçmişle ilgili eleştiri yapmak için kullanılır.

 

I should have studied hard when I was at university.

(Üniversitedeyken sıkı çalışmalıydım/çalışmam gerekirdi. Bu cümleye göre üniversitede sıkı çalışılmamış)

 

Someone else got the job. You should have applied earlier.

(Başka biri işi aldı. Daha önce başvurman gerekirdi)

 

You should have told a lie to me yesterday.

(Dün bana yalan söylememeliydin)

 

Jill shouldn’t have broken her mother’s heart.

(Jill annesinin kalbini kırmamalıydı. Bu cümleye göre Jill annesinin kalbini kırmış)

 

We shouldn’t have drunk coffee so much yesterday evening. We couldn’t sleep all night.

(Dün akşam o kadar çok kahve içmemeliydik. Tüm gece uyuyamadık)